forbot

AziyaAgroFud, AO

+7 (727) 220-63-79
  • AziyaAgroFud, AO
Quầy trưng bày
Thức ăn tổng hợp cho gia súc có sừng
Thức ăn tổng hợp cho gia súc có sừng
4100.00 KZT
Bột
Bột
Thuốc giải độc
Thuốc giải độc
150.00 KZT
Ngô
Ngô
Bột
Bột
Bột
Bột
Bột
Bột
 Gluten lúa mì
 Gluten lúa mì
1.01 KZT
Chất thải hạt ngũ cốc
Chất thải hạt ngũ cốc
1.01 KZT
Thức ăn tổng hợp cho gia súc có sừng
Thức ăn tổng hợp cho gia súc có sừng
Bột
Bột
Thuốc giải độc
Thuốc giải độc
Ngô
Ngô
Bột
Bột
Bột
Bột
Bột
Bột
 Gluten lúa mì
 Gluten lúa mì
Chất thải hạt ngũ cốc
Chất thải hạt ngũ cốc

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty AziyaAgroFud, AO. Tất cả thông tin về AziyaAgroFud, AO tại Chemolgan (Kazakhstan).